Kontrola tętna

Pomiar wykonujemy na tętnicy promieniowej (nadgarstek - tak jak na zdjęciu poniżej)

W czasie pomiaru tętna, proszę zwrócić uwagę na 2 charakterystyczne cechy

Częstość (liczba uderzeń na minutę), np. przez 20 sekund liczyć uderzenia i pomnożyć przez 3 w celu uzyskania liczby uderzeń na minutę.

Czy serce bije równo (czy odstępy między uderzeniami są jednakowe). Przy zaburzeniach rytmu serca tętno jest nieregularne. Pomiar miarowości tętna przeprowadzamy przez minutę.

loading...