Leczenie w celu zapobiegania udarom mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

Doustne leczenie przeciwzakrzepowe może zapobiegać większości udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków, a także wydłużać życie.

W celu oceny ryzyka stosuje się prostą skalę CHA2DS2-VASc, która ocenia czy u pacjenta są obecne następujące czynniki. Jeśli lekarz je stwierdzi, są przyznawane specjalne punkty:

  • Zastoinowa niewydolność serca 1 pkt
  • Nadciśnienie tętnicze 1 pkt
  • Wiek >75 lat 2 pkt
  • Cukrzyca 1 pkt
  • Przebyty udar mózgu 2 pkt
  • Przebyty zawał serca 1 pkt
  • Wiek 65-74 lata 1 pkt
  • Płeć żeńska 1 pkt

Wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego należy rozważyć gdy ocena w skali CHA2DS2-VASc wynosi conajmniej 1 pkt u mężczyzn i conajmniej 2 pkt u kobiet.

loading...